U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Extra kolommen importeren via een PTFILE

0000003100     -      21-09-2022

De customizer hieronder laat zien hoe u extra kolommen kan importeren via een PTFILE-terminal. In dit Excel bestand is een kolom NUM_SERIE toegevoegd om de inhoud ervan te importeren naar een gelijknamige kolom in een aankoopdocument.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Linq;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;
using MercatorDatabase;

// <CompileWithRoslyn />

namespace BarcodeTerm
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBarcodeTermCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBarcodeTermClosed
    {

        public void BarcodeTermCreated(MercatorUi.BarcodeTerm.BarcodeTerm barcodeTerm)
        {
            if (barcodeTerm is MercatorUi.BarcodeTerm.BarcodeTermPTFILE)
                barcodeTerm.AfterInsert += BarcodeTermPTFILE_AfterInsert;
        }

        public void BarcodeTermClosed(MercatorUi.BarcodeTerm.BarcodeTerm barcodeTerm)
        {
            if (barcodeTerm is MercatorUi.BarcodeTerm.BarcodeTermPTFILE)
                barcodeTerm.AfterInsert -= BarcodeTermPTFILE_AfterInsert;
        }

        private void BarcodeTermPTFILE_AfterInsert(object sender, MercatorUi.BarcodeTerm.BarcodeTerm.AfterInsertEventArgs e)
        {
            if ((e.ContextForm is MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm) && (billingForm.BillingEngine.TypeVA == MercatorUi.Engine.Gescom.Billing.TypeVAEnum.A)
                && e.CurrentBarCode.Table.Columns.Contains("num_serie") && !string.IsNullOrWhiteSpace(e.CurrentBarCode["num_serie"].ToString()))
            {
                e.DataRowWhereInserted["num_serie"] = e.CurrentBarCode["num_serie"];
            }
        }

    }
}

 

 Het toevoegen of wijzigen van deze code vereist een herstart van Mercator.

Bekijk ook deze pagina.