U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Virtuele draagbare terminal PTFILE

0000002731     -      23-07-2022

Om de verbinding tussen Mercator en deze "virtuele" draagbare terminal te activeren, moet u PTFILE vermelden in "Tools / Opties / Overige: draagbare terminal" (ID = X_GUN).

Deze "virtuele" terminal laat toe om een bestand te openen dat gegenereerd werd door een terminal en/of door een onafhankelijke software van Mercator. Door te klikken op de knop "Download / PT-Fichier" in Mercator verschijnt er een dialoogvenster waarin u een bestand naar keuze kunt openen. Het geïmporteerde bestand kan van eender welke aard zijn (cfr. infra); het moet 2 kolommen omvatten: de eerste kolom bevat de barcodes, de tweede de hoeveelheid.

In het menu "Tools" verschijnt er een menu "Terminal / PT-Fichier - Setup". Hierin kunt u de werkingsparameters vastleggen voor de virtuele terminal.

  • Directory: standaard voorgestelde directory voor de import van bestanden
  • Bestandstype: waarmee de import kan worden aangepast aan het door de draagbare terminal gegenereerde bestandstype.

Omvat dit scherm een bijkomend aanvinkvakje waarmee kan worden gespecificeerd dat het geïmporteerde bestand ook eenheidsprijzen omvat (enkel voor verkopen & aankopen - deze eenheidsprijs moet worden vermeld in een derde kolom van het bestand).

Deze terminal is niet geschikt voor de invoer van serienummers.

Enkele voorbeelden van geldige bestandstypes

  • Excel-bestand (XLSX)
  • Excel 2007-bestand (XLS)
  • XML-bestand

Opgelet: voor de formaat Excel moet de eerste lijn van het bestand verplicht het volgende vermelden:

  • eerste kolom: ART
  • tweede kolom: Q
  • derde kolom (optioneel): PU

 

Meer kolommen importeren: zie deze pagina