U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Filter records komende uit een externe website via McdServerService

0000002277     -      08-09-2017

De hierbeschreven module laat ons toe om records te filteren die afkomstig zijn van een externe website via McdServerService. Dit wordt gedaan door een customizer van het type McdClient. Het hier getoond voorbeeld laat ons toe om enkel klanten te importeren waarvan het BTW-nummer begint met LU. Dit wordt gedaan door de interface MercatorUi.ICustomizers.IStringUpdater.  te implementeren

Merk op dat de filter werd toegepast op de tabel CLI alsook op de tabel TARCLI, waar we alle klanten tarieven importeren waarvan het BTW-nummer niet begint met LU. De customizer is geïnstalleerd op de website (MCD of Dist). De query zelf word echter uitgevoerd op de centrale site (waarvan het beeindigen gebeurt in het id van de query)

De code gaat als volgt:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace McdClient
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IStringUpdater
    {

        public string StringUpdate(string StringToModify)
        {
            string id = Api.StrExtract(StringToModify, "<ID>", "</ID>");
            if ((id == "InSigCLIRemote") || (id == "InTarCliRemote"))
                StringToModify = StringToModify.Replace("where", "where (cli.c_num_tva like 'LU%') and ");
            return StringToModify;
        }

    }
}

 

Andere paginas betreffende de configuratie van het uitwisselen met de McdServerService :