U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Zorg ervoor dat u geen afbeeldingen overbrengt tijdens een uitwisseling via de MCDServerService

0000002744     -      01-09-2022

De hier beschreven module laat ons toe om records te filteren die afkomstig zijn van een externe website via McdServerService. Dit wordt gedaan door een customizer van het type McdClient. Dit wordt gedaan door de interface MercatorUi.ICustomizers.IStringUpdater.  te implementeren

De customizer is geïnstalleerd op de website (MCD of Dist). De query zelf word echter uitgevoerd op de centrale site (waarvan het beëindigen gebeurt in het id van de query).
De customizer houd rekening met de waarde van de optie "Artikels: binary in opzoekingen negeren" (ID=RECB_STOCK) in het menu "Tools-Opties"

De code gaat als volgt:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;

namespace McdClient
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IStringUpdater
    {

        public string StringUpdate(string StringToModify)
        {
            string id = Api.StrExtract(StringToModify, "<ID>", "</ID>");
            if (id == "InSigSTOCKRemote")
            {
                MercatorUi.Sig.Sig sig = MercatorUi.Sig._SigsStatic.SigByModule(MercatorUi.Sig._SigEnum.STOCK);
                StringToModify = StringToModify.Replace(" * ", " " + sig.FieldsListForSelectRtrimNoBytesForced + " ");
            }
            return StringToModify;
        }
    }
}

 

Andere paginas betreffende de configuratie van het uitwisselen met de McdServerService :