U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Importeren van SSCC : bijhouden van serienummers via IN/OUT beheer

0000003012     -      26-05-2021

Deze customizer laat zien hoe serienummers beheerd kunnen worden in IN / OUT bij het importeren van een logistieke eenheid (SSCC).

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using MercatorExtensions;
using MercatorDatabase;

namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed
    {
        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.BeforeInsertSSCC += BillingEngine_BeforeInsertSSCC;
        }
        public void BillingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.BeforeInsertSSCC -= BillingEngine_BeforeInsertSSCC;
        }
        private void BillingEngine_BeforeInsertSSCC(object sender, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeInsertSSCCEventArgs e)
        {
            MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = (MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine)sender;
            if ((billingEngine.TypeVA == MercatorUi.Engine.Gescom.Billing.TypeVAEnum.V) && !e.DtSSCC.RowsEnumerable(dr => dr["typedocforsscc"].ToString() == "V").Any())
                e.KeepSerialNumber = true;
        }
    }
}

 

Let op: het gegeven voorbeeld betreft BillingEngine, maar het werkt ook voor TransfertEngine, u moet dan de BillingEngine vervangen door TransfertEngine.