U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In een commercieel beheersdocument een knop plaatsen waarmee een artikel kan worden toegevoegd

0000002194     -      04-02-2014

Deze instelling is niet echt een module aangezien dit met een eenvoudige knop kan worden gedaan. Aan de hand van deze instelling kan in het commercieel beheerscherm (verkoop of aankoop) een knop worden toegevoegd waarmee een artikel kan worden toegevoegd waarvan de ID hardcoded is in de code.

Dat kan door een knop toe te voegen. De code daarvan is:

Zoom
public static void Exec(MercatorUi.MovableControls.MovableButton clickedButton)
{
    // geef hier uw customized code in
    MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)clickedButton.Form;
    MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = billingForm.BillingEngine;
    if (billingEngine.ReadOnly) // indien de gebruiker dit document niet mag wijzigen
        return;
    int n = billingEngine.AppendLine(true); // de parameter true laat niet toe een nieuwe lijn te creëren indien de laatste lijn leeg is
    if (billingEngine.InsertItem("618173915I", billingEngine.LIGNES.Rows[n])) // 618173915I is de ID van het toe te voegen artikel
    {
        n = billingEngine.AppendLine();  // een nieuwe, lege lijn toevoegen
        billingForm.LinesEditor.Grid.CurrentCell = billingForm.LinesEditor.Grid.Rows[n].Cells[0]; // de eerste cel van de gecreëerde lijn activeren
    }
}

Voor deze programmering is de ENGG-optie vereist.