U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In het dialoogvenster van de automatische facturatie, "Datum naar alle lijnen" automatisch aankruisen

0000002255     -      24-06-2016

De hieronder beschreven instellingen laten ons toe om default de checkbox "Datum naar alle lijnen" aan te kruisen in het dialoogvenster voor automatische facturatie. Zelfde procedure kan toegepast worden op alle objecten in dit dialoogvenster en kan ook eenvoudig uitgebreid worden naar alle dialoogvensters voor automatische hergroeperingen (levering klantenbestellingen)

Deze programmatie is opgebouwd op basis van de Gescom-customizer die de interface MercatorUi.ICustomizers.IDialogLoadCustomizer implementeert.

De code gaat als volgt:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;

namespace Gescom
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IDialogLoadCustomizer
    {

        public void DialogLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            if (WindowsForm is MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDialogs.GescomAskDeliveriesInvoicing)
            {
                MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDialogs.GescomAskDeliveriesInvoicing gescomAskDeliveriesInvoicing = (MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDialogs.GescomAskDeliveriesInvoicing)WindowsForm;
                gescomAskDeliveriesInvoicing.CheckBoxDateAllLines.Checked = true;
            }
        }

    }
}