U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Module om tussen te komen bij de aanmaak van een ID in een informatiebestand

0000001993     -      09-04-2015

De onderstaande code komt overeen met een customizer op het informatiebestand "Klanten". Hiermee kunt u het proces bewerken dat bepaalt welke ID zal worden toegekend bij het opslaan van een nieuwe klantenfiche. Deze customizer implementeert de interface MercatorUi.ICustomizers.INewSigId die de methode NewSigId vereist.

Dit nogal eenvoudige voorbeeld is het vertrekpunt voor een ambitieuzere ontwikkeling. Aan de gebruiker wordt gewoon gevraagd of hij de door Mercator standaard berekende ID aanvaardt. Is dat niet zo, dan heeft de gebruiker de mogelijkheid om een andere ID in te voeren. Als de gebruiker in dit dialoogvenster Annuleren kiest, wordt de nieuwe fiche niet opgeslagen; de methode vermeldt een lege reeks.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace SigCli
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.INewSigId
    {

        public string NewSigId(string defaultNewId, System.Data.DataRow dataSourceRow)
        {
            if (Dialogs.AnswerYesNo(string.Format("Mercator stelt deze code voor: \"{0}\". Aanvaardt u die?", defaultNewId)))
                return defaultNewId;
            else
                return Dialogs.AskString("Nieuwe ID?", defaultNewId);
        }

    }
}