U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.INewSigId

0000001904     -      20-01-2014

Deze interface kan worden geïmplementeerd in de informatiebestandcustomizers (SigCli, SigFou, SigStock ...) en laat toe de berekening te beïnvloeden van een ID voor een nieuwe fiche in een informatiebestand.

Hierna volgt de definitie van deze interface:

Zoom
public interface INewSigId
{
     string NewSigId( string defaultNewId, System.Data. DataRow dataSourceRow);
}

De eerste parameter geeft de identificatiecode van de nieuw aangemaakte informatiebestandfiche, zoals standaard berekend door Mercator.

De tweede parameter omvat een DataRow met het volledige record van de te registreren fiche.

De NewSigId-methode moet de gewenste identificatiecode bezorgen.

Voorbeelden