U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Vergroot een kolom van het "File Explorer" onderdeel

0000002682     -      28-03-2018

Dit programmeringsvoorbeeld toont hoe u de kolombreedte van het FileView onderdeel in Mercator verandert. Hier is het geschreven onder de vorm van een SigFou customizer, maar het kan toegepast worden op alle configureerbare schermen. Het nummer van de aan te passen kolom wordt aangeduid als de eerste parameter van de fileView.SetColumnWidth (eerste kolom = nul). De tweede parameter is de gewenste hoogte in pixels.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;

namespace SigFou
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer, MercatorUi.ICustomizers.IFormClosedCustomizer
    {

        public void FormLoadCustomize(Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;
            foreach (Control c in sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.MovableControls.MovableFileView)))
            {
                MercatorUi.MovableControls.MovableFileView fileView = (MercatorUi.MovableControls.MovableFileView)c;
                fileView.AfterRead += new MercatorUi.MovableControls.MovableFileView.AfterReadHandler(fileView_AfterRead); //         
            }
        }

        public void FormClosedCustomize(Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;
            foreach (Control c in sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.MovableControls.MovableFileView)))
            {
                MercatorUi.MovableControls.MovableFileView fileView = (MercatorUi.MovableControls.MovableFileView)c;
                fileView.AfterRead -= new MercatorUi.MovableControls.MovableFileView.AfterReadHandler(fileView_AfterRead); //         
            }
        }

        void fileView_AfterRead(object sender, EventArgs e)
        {
            MercatorUi.MovableControls.MovableFileView fileView = (MercatorUi.MovableControls.MovableFileView)sender;
            fileView.SetColumnWidth(0, 400);
        }
    }
}

Voor het “SQL File Viewer” onderdeel (SqlFileView) : deze pagina zien.