U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Vergroot een kolom van het "SQL File Explorer" onderdeel

0000002816     -      28-03-2018

Dit programmeringsvoorbeeld toont hoe u de kolombreedte van het SQL FileView onderdeel in Mercator verandert. Hier is het geschreven onder de vorm van een SigFou customizer, maar het kan toegepast worden op alle configureerbare schermen. Het nummer van de aan te passen kolom wordt aangeduid als de parameter van sqlFileView.Tree.Columns[n] (eerste kolom = nul).

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;

namespace SigFou
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer, MercatorUi.ICustomizers.IFormClosedCustomizer
    {

        public void FormLoadCustomize(Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;
            foreach (Control c in sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView)))
            {
                MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView sqlFileView = (MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView)c;
                sqlFileView.IgnoreAutoResize = true;
                sqlFileView.AfterRead += new MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView.AfterReadHandler(fileView_AfterRead); //         
            }
        }

        public void FormClosedCustomize(Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)WindowsForm;
            foreach (Control c in sigForm.FindMovableControlsByType(typeof(MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView)))
            {
                MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView sqlFileView = (MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView)c;
                sqlFileView.AfterRead -= new MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView.AfterReadHandler(fileView_AfterRead); //         
            }
        }

        void fileView_AfterRead(object sender, EventArgs e)
        {
            MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView sqlFileView = (MercatorUi.MovableControls.MovableSqlFileView)sender;
            sqlFileView.Tree.Columns[0].Width.Absolute = 150;
        }
    }
}

Voor het “File Viewer” onderdeel (FileView) : deze pagina zien.