U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Diverse bestanden die ouder zijn dan een bepaald aantal dagen van een server verwijderen

0000001390     -      27-10-2017

De hieronder voorgestelde parameterinstelling is niet echt een module die gelinkt is aan Mercator. Het gaat hier om een programma dat door Mercator werd ontwikkeld en gratis ter beschikking wordt gesteld van de Mercator-gebruikers. Het vereist geen enkele installatiecode.

Met deze tool kunnen bestanden in verschillende directories geschrapt worden, rekening houdend met de datum waarop deze bestanden het laatst werden gewijzigd. De bestanden die "ouder" zijn dan een bepaald aantal dagen, worden geschrapt. Dit programma is dus vooral interessant om:

  • oude *.ilog-bestanden uit MercatorIshop te schrappen
  • oude *.err-bestanden uit de hoofddirectory van Mercator te schrappen
  • oude *.bak- en *.trn-bestanden afkomstig van de door de SQL-agent uitgevoerde back-up te schrappen
  • ...

Installatie is eenvoudig:

  • plaats de 2 bestanden uit de bijgevoegde zip in een directory;
  • vul het ini-bestand aan en vermeld op elke regel het toegangspad van de directory die rechtstreeks gevolgd wordt vanuit het scherm voor de bestandsselectie; daarna volgt een komma en het aantal dagen dat bepaalt welke bestanden geschrapt moeten worden;
  • markeer dit programma in de geplande Windows-taken, bijvoorbeeld voor dagelijkse uitvoering.

Dit programma is van het "console"-type. De activiteiten ervan kunnen worden gevolgd via de Event Viewer van Windows, in de rubriek "Applicaties".

Trefwoorden: deletefiles, verwijderen, wissen, schrappenTe laden : 0000001390.zip (6 Kb - 30-01-2008)