U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe naam en voornaam scheiden ?

0000002512     -      04-10-2015

De onderstaande SQL query maakt het mogelijk om de naam makkelijk te scheiden van de voornaam. Voorwaarde hierbij is wel dat de voornaam rechts van de naam staat.

update cli set
    c_prenom=right(rtrim(c_nom),len(rtrim(c_nom))-(dbo.rat(' ',rtrim(c_nom)))) ,
    c_nom=left(rtrim(c_nom),dbo.rat(' ',rtrim(c_nom))-1)
    where dbo.rat(' ',rtrim(c_nom))<>0