U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Voorbeeld van een OLE-verbinding met de boekhouding vanuit Excel

0000000932     -      11-10-2017

Het bijgevoegde voorbeeld laat zien hoe men vanuit Excel gegevens van Mercator Boekhouding kan overnemen.

De werkmap MercatorOle.xls biedt de mogelijkheid om een OLE-verbinding te maken met een Mercator-dossier. De code die deze verbinding realiseert, kan worden bewerkt via het menu Tools / Macro's / Visual Basic Editor. Deze code omvat:

  • de procedure auto_open: deze wordt automatisch uitgevoerd bij het openen van de werkmap. Ze creëert een Mercator-proces via OLE. Dit proces zit vervat in het object ox. Hierbij moeten we beslist vermelden dat de code moet worden aangepast wat betreft het adrespad (INIT) en de LOGIN;
  • de procedure auto_close: deze wordt automatisch uitgevoerd bij het sluiten van de werkmap. Ze releaset het Mercator-object;
  • dezelfde functies als de beschikbare functies in de Excel-sheets. Aangezien diezelfde functies verwijzen naar eigenschappen en methodes (procedures) van MercatorOLE.exe, kunnen functies vrij worden toegevoegd.

Te laden :

Te laden : 0000000932.zip

Werking

Het basisprincipe bestaat erin te werken met minstens twee Excel-werkmappen. De eerste map is MercatorOle.xls, de tweede zal het berekeningsblad bevatten dat een beroep doet op de Mercator-functies via MercatorOle.xls.
Vooraleer enige aan Mercator gelinkte functie kan worden opgeroepen, moet MercatorOle.xls worden opgestart. Een dialoogvenster geeft aan dat Mercator geopend is. MercatorOle.xls kan pas afgesloten worden wanneer alle andere berekeningsbladen afgesloten zijn.

Het bijgaande voorbeeld maakt duidelijk hoe men saldi van algemene rekeningen, klantenrekeningen en leveranciersrekeningen in een Excel-werkmap integreert. De volgende X-functies worden geïllustreerd:

Mercator min. versie 5.2 voor legacy en Aruba versies
Mercator 8.5 minimum voor OLE Majuro