U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bundellijst: Historiek facturen en creditnota's

0000002772     -      23-07-2020

Deze bundel toont de historiek van de laatste facturen en credit nota's uit het commercieel beheer. De selectie van het journaal wordt gedaan met behulp van een picker waarvan de elementen gecodeerd zijn in de XAML-code. Het is mogelijk om de opzoeking te beperken op basis van het documentnummer, dit door een minimum en maximum in te stellen. In stap 2 kan u een PDF-duplicaat van het geselecteerde document bekijken. Hiervoor moet het PDF-duplicaat vooraf gegenereerd zijn (tijdens het normale proces van het aanmaken van een document) en zijn opgeslagen in de SQL-database (optie FSQL_DUPDF=SQL).

Opmerking: aangezien MercatorPenguinServer MercatorUi.Main niet instantieert, is het niet mogelijk om een PDF-duplicaat op aanvraag te genereren bij het gebruik van deze bundel. We spreken dus over het weergeven van bestaande PDF-duplicaten. Merk op dat de knop uit stap twee op deze manier wordt weergegeven indien er geen PDF-duplicaat werd gevonden. aucun_duplicata_nl

Historiek_FacCN_01_NL     Historiek_FacCN_02_NL     Historiek_FacCN_03_NL


Snelle installatie: het bestand Historiek - Facturen & Credinota's.pngb kan ingelezen worden via de knop "Openen", onderaan in het instellingenscherm..