U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Compatibiliteit met geïntegreerde barcodescanners

0000002989     -      25-04-2024

MercatorPenguin 2.9.2 of hoger, op Android, ondersteunt de ingebouwde barcodescanner op de volgende hardware :

  • CipherLab : RS30, RS31 en 9700A
  • Zebra : compatibel DataWedge
  • DataLogic

Er zijn twee mogelijke integraties beschikbaar. Beide vereisen de plaatsing van een object van het type EditScannerConnector in de XAML-code van een scherm met schrijfmodus (Billing, Transfer, Inventaris, ...).

Om aan te geven welk van deze materialen beschikbaar is, gaat u naar het informatievenster MercatorPenguin en kiest u de juiste waarde uit de vervolgkeuzelijst.

 

Integratiemodus 1: als meerdere zones een barcode kunnen ontvangen

Het doel van deze modus is om zones te definiëren (EditEntry) waarin de barcodelezer actief moet zijn; dit is uitgeschakeld wanneer de focus in een ander gebied is. Dit voorkomt dat er een onjuiste invoer zou gebeuren (bijvoorbeeld het lezen van een numerieke barcode in het veld "aantal").

Om deze modus te activeren, moet u deze XAML-code in het scherm met schrijfmodus plaatsen :

<m:EditScannerConnector Font="Micro" Margin="0,10,0,10" HorizontalOptions="FillAndExpand" />

Alle eigenschappen die gewoonlijk op een Label beschikbaar zijn, kunnen worden toegevoegd / gewijzigd. Dit onderdeel geeft de status van de ingebouwde scanner weer.

De gebieden waarin de scanner kan worden geactiveerd, moeten deze eigenschap hebben :

NoKeyboard="True"

Zie deze pagina voor meer informatie over deze eigenschap.

 

Integratiemodus 2: als slechts één zone een barcode kan ontvangen

Het doel van deze modus is om een zone te definiëren (EditEntry) die altijd de gelezen barcode zal ontvangen, ongeacht de zone van het veld waarop de focus ligt. Dit maakt scannen "on the fly" mogelijk zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het actieve veld.

Om deze modus te activeren, moet u deze XAML-code in het scherm met schrijfmodus plaatsen:

<m:EditScannerConnector Font="Micro" Margin="0,10,0,10" HorizontalOptions="FillAndExpand" SourceDefaultEntry="LINE|ID_ARTICLE" />

Alle eigenschappen die gewoonlijk op een Label beschikbaar zijn, kunnen worden toegevoegd / gewijzigd. Dit onderdeel geeft de status van de ingebouwde scanner weer. We zien dat de eigenschap SourceDefaultEntry het mogelijk maakt om de bestemmingszone op basis van de bron te specificeren.

Als de bestemmingszone niet leeg is, zal de scanner standaard de reeds aanwezige informatie niet vervangen en trillen om een fout aan te geven. Als u het overschrijven van deze informatie die mogelijk al aanwezig is wilt toestaan, moet u deze eigenschap toevoegen aan de EditScannerConnector :

AllowOverWrite="True"

Alleen voor deze tweede modus, en met betrekking tot de Zebra-scanner, is het noodzakelijk om deze configuratie handmatig uit te voeren in de applicatie DataWedge van de terminal, door als volgt een extra profiel aan te maken :

  • naam = Intent0
  • vink "Activeer output via intent" aan
  • actie intent : mercatorpenguin.barcode
  • categorie intent : laat leeg
  • levering intent : uitzenden / broadcast
  • vink "Key output" uit om toetsenbordemulatie uit te schakelen.

Het profiel "Profiel0 (default)" moet bestaan en geconfigureerd zijn voor toetsenbordemulatie en het verzenden van de "Enter" -toets aan het einde van de barcode.


Sinds versie 2.10.28 van MercatorPengin is dit type connector ook beschikbaar in het bundelzoekformulier. U moet een object van het type SearchScannerConnector in uw XAML code plaatsen.

<m:SearchScannerConnector Font="Micro" Margin="0,10,0,10" HorizontalOptions="FillAndExpand" SourceDefaultEntry="@key" AllowOverWrite="True" />