U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

FileView in de ingaveschermen

0000003052     -      22-12-2021

Vanaf MercatorPenguin 2.9.9 kan u meerdere FileView objecten weergeven in alle ingaveschermen :

  • informatiebestanden
  • verkoop-en aankoopdocumenten
  • inventarissen
  • transfers tussen depots
  • acties van de CRM

Dit kan geplaatst worden via volgende XAML-code :

<m:EditFileView Margin="25,0,25,0" HorizontalOptions="FillAndExpand" />

Dit object heeft een optionele Directory-eigenschap, waarmee u een toegangspad in het SQL-formaat kan specificeren (beginnend met <). Indien deze eigenschap niet aanwezig is, wordt de standaarddirectory van het scherm gebruikt. In de meeste gevallen zou deze eigenschap dus niet aanwezig moeten zijn.

De eigenschap ReadOnly (true/false) kan ook gebruikt worden om wijzingen in dit object te blokkeren. Dan kan de gebruiker alleen de bestanden raadplegen en hun inhoud bekijken.

 

De weergave van een EditFileView van MercatorPenguin komt overeen met die van een SqlFileView van Mercator Desktop.

In Mercator Desktop :

FileViewDesktop_

In MercatorPenguin :

FileViewPenguin_nl

Met de knop  data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAASCAYAAABSO15qAAABiklEQVQ4jZ2QQasxYRiGr5mhM1EWImZhbGz8ClvZWPkByp6ysFFWSlP+gI0fgJWytrS0QlZqlJqUMUXpZd5v8ZXO+eKYvruexfu83Vf3/TAYDGQ6nZaxWOzX6XQ6Uggh/5VSrVZlq9UiHo/zSlJKut0u1+sV0zRpNptEIpHnvwqQSqVIJpNvJ5FIYFkWUkosy+J2u/0EBNHX1xf1eh3Xden3+1wul+AA13WZz+dsNhvK5TKLxYLpdApA6JNZURRqtRqTyQQhBAC6ruO6bjAAQD6fp91uP9/j8Zjj8fi+wv1+x/f9IOzXgNFoxHq9/n/Acrl8Rvyk5w2EEDiOg+/7eJ6H4zjYtg2AYRiEQq/P9dzudjuKxSKHwwEhBMPhEFVVUVWV1WqFaZq/V8jlcmy3WzzPo9FoMJvN8DyP8/lMJpP5XEFRFDRN+0tVVTRNexv7ZYLvKpVKZLPZj+YfCb6rUCgEMgOEDMOg1+uh63pgk23bVCoVAJTT6ST3+z2PxyMwIBqNks1mCYfD/AG5hrF9A7ZsFQAAAABJRU5ErkJggg== kan u een nieuw bestand toevoegen aan de map die op de lijn staat. Dit is een bestand dat lokaal op de mobiel aanwezig zou zijn.

Met de knop "Prullenbak" kan u het bestand van de lijn verwijderen.

Als u op een bestand tikt, wordt deze geopend en weergegeven. Niet alle bestandstypen kan men echter op deze manier weergeven, dit is afhankelijk van het gebruikte platform. In Android kunnen bijvoorbeeld alleen afbeeldingen en pdf-bestanden bekeken worden. Men kan de bestanden ook delen op deze manier (verzenden per e-mail, ...). De geüploade bestanden kunnen niet bekeken worden omdat ze al op de mobiel staan.

Als u op een map tikt, wordt deze geopend of gesloten. (behalve de hoofdmap)

Het is niet mogelijk om mappen te creëren of te verwijderen.

Opmerkingen :

  • Het is niet mogelijk om niet-SQL-bestanden weer te geven
  • MercatorPenguinServer : min. versie 2.9.10

Vanaf MercatorPenguin 2.9.12:

Bij het toevoegen van een bestand wordt rekening gehouden met de eigenschap UploadFileAction die volgende waarden kan aannemen:

  • ChooseExisting : selecteert een lokaal beschikbaar bestand op het apparaat (standaardwaarde)
  • TakePhoto : maak gebruik van het apparaat om een foto te nemen
  • Ask : laat een pop-up verschijnen waar de gebruiker kan kiezen tussen deze 2 opties

Wanneer de afbeeldingen met de camera van het apparaat worden genomen, bezit het object ook de eigenschappen TakePhotoMaxWidth en TakePhotoMaxHeight die ons toelaten om de maximale grootte van de foto te kunnen specifiëren in pixels. MercatorPenguin zal dan de grootte aanpassen. Dit is nodig omdat foto's met een hoge definitie te zwaar zijn en dus niet naar MercatorPenguinServer mogen gestuurd worden. (Standaardwaarde: 640 x 480 pixels)

<m:EditFileView ... UploadFileAction="Ask" TakePhotoMaxWidth="640" TakePhotoMaxHeight="480" />