U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In de bundels van het type “Lijst”, bij de eerste stap de login vragen

0000003008     -      19-08-2021

Met MercatorPenguin 2.9.6 kunt u het invoeren van inloggegevens (login en wachtwoord) combineren met het zoeken naar de eerste stap van de bundel. Om dit te doen, vervangt u de SearchButton in "XAML Search" door een LoginPanel.

Deze instelling als voorbeeld

<m:SearchButton IsVisible="False" />

wordt

<m:LoginPanel ButtonText="Login" Padding="10" />

LoginPanel1_N

of deze instelling

<StackLayout Margin="10, 10, 10, 10">
<StackLayout Orientation="Horizontal">
<m:SearchEntry Placeholder="Naam"  BackgroundColor="White" TextColor="Black" SqlParam="@c_nom" HorizontalOptions="FillAndExpand" />
<m:SearchEntry Placeholder="Postcode" WidthRequest="120" BackgroundColor="White" TextColor="Black" SqlParam="@c_codep" HorizontalOptions="End"  />
</StackLayout>
<m:SearchButton Text="Klant opzoeken" HorizontalOptions="Center" />
</StackLayout>

wordt

<StackLayout Margin="10, 10, 10, 10">
<StackLayout Orientation="Horizontal">
<m:SearchEntry Placeholder="Naam"  BackgroundColor="White" TextColor="Black" SqlParam="@c_nom" HorizontalOptions="FillAndExpand" />
<m:SearchEntry Placeholder="Postcode" WidthRequest="120" BackgroundColor="White" TextColor="Black" SqlParam="@c_codep" HorizontalOptions="End"  />
</StackLayout>
<m:LoginPanel ButtonText="Inloggen en klant opzoeken" />
</StackLayout>

LoginPanel2_N

Wanneer deze component wordt gebruikt, kan de SearchButton niet langer aanwezig zijn in de "XAML Search" -instelling. Inderdaad, de LoginPanel-knop is al deze knop.

De zoekopdracht wordt alleen uitgevoerd als het inloggen is gelukt. De SQL-parameter @ID_USER wordt aangepast volgens de waarde die resulteert uit de login.

Deze functionaliteit mag vooraf niet gelijktijdig met gebruikersinvoer worden gebruikt.

De in dit onderdeel gevalideerde inloggegevens worden gereset naar de waarde van de gebruiker die MercatorPenguin heeft gestart bij elke verandering van bundel.

De LoginPanel-component is een StackLayout. Alle algemene eigenschappen van een StackLayout kunnen er dus op worden toegepast. Daarnaast heeft het deze specifieke eigenschappen:

 • Op de knop :
  • ButtonText
  • ButtonPadding
  • ButtonMargin
  • ButtonBackgroundColor
  • ButtonTextColor
  • ButtonHorizontalOptions
  • ButtonVerticalOptions
  • ButtonHeightRequest
  • ButtonWidthRequest
  • ButtonFontSize
  • ButtonFontFamily
  • ButtonFontAttributes
 • Op het veld “login” :
  • LoginMargin
  • LoginBackgroundColor
  • LoginTextColor
  • LoginHorizontalOptions
  • LoginVerticalOptions
  • LoginHeightRequest
  • LoginWidthRequest
  • LoginFontSize
  • LoginFontFamily
  • LoginFontAttributes
 • Op het veld “wachtwoord” :
  • PasswordMargin
  • PasswordBackgroundColor
  • PasswordTextColor
  • PasswordHorizontalOptions
  • PasswordVerticalOptions
  • PasswordHeightRequest
  • PasswordWidthRequest
  • PasswordFontSize
  • PasswordFontFamily
  • PasswordFontAttributes
 • Op de label met het bericht :
  • MessageText
  • MessagePadding
  • MessageMargin
  • MessageBackgroundColor
  • MessageTextColor
  • MessageHorizontalOptions
  • MessageVerticalOptions
  • MessageHeightRequest
  • MessageWidthRequest
  • MessageHorizontalTextAlignment
  • MessageVerticalTextAlignment
  • MessageFontSize
  • MessageFontFamily
  • MessageFontAttributes