U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Informatiestroom in de documenten van het commercieel beheer met lijnen, de transfers tussen depots en de inventarissen

0000003064     -      06-04-2022

Bij het oproepen van een artikel in een MercatorPenguin-documentan het commercieel beheer met lijnen, in een  transfer tussen depots en een inventaris wordt een SQL-query geselecteerd die alle kolommen van de STOCK-tabel selecteert. Het is mogelijk om er extra kolommen aan toe te voegen via de eigenschap ReqSql2ExtraColumns van de EditEntry waarvan de bron LINE|ID_ARTICLE is.
Bijvoorbeeld :

ReqSql2ExtraColumns="stock.s_cle2+stock.s_cle3 as mycol1,dbo.MYFUNC(stock.s_id) as mycol2"

Dit maakt het mogelijk om automatisch mogelijke Edit controls waarvan de bron LINE|MYCOL1 of LINE|MYCOL2 zou zijn, te voeden. Uiteindelijk is het dus mogelijk om automatisch de kolommen LIGNES_V/A/D.MYCOL1 en LIGNES_V/A/D.MYCOL2 te voeden.


Voor documenten van het commercieel beheer is het ook mogelijk om de PenguinServerHandlingReqSql2 event van de BillingEngine te gebruiken. Zijn EventArgs bevat een eigenschap ReqSql2 waarmee u de hierboven genoemde query rechtstreeks kunt wijzigen. Het bevat ook een woordenboek Params2 dat aanvullende SQL-parameters kan ontvangen die tijdens de uitvoering van deze query worden doorgegeven.