U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Initiƫle focus instellen in een ingavescherm

0000003075     -      13-06-2022

MercatorPenguin 2.10.1 of hoger maakt het mogelijk om de initiële focus in te stellen bij het aanmaken of bewerken van gegevens. Dit wordt gedaan op XAML-niveau door de bron te definiëren van een item waarop de initiële focus moet geplaatst worden. Dit kan met de eigenschap InitialFocus op de knop die het ingavescherm opent (SigEditButton, ActionEditButton, BillingEditButton, TransfertEditButton, InventoryEditButton) .

Hieronder ziet u een voorbeeld van SigEditButton die wordt gebruikt om een nieuw klantenbestand aan te maken:

<m:SigEditButton Text="Créer nouveau client" TextColor="White" Font="Small" Module="CLI" IdSig="@C_ID" InitialFocus="@C_NOM">
</m:SigEditButton>