U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

MercatorPenguin: CRM-acties

0000002822     -      11-12-2019

MercatorPenguin 2.0 maakt het mogelijk om CRM-acties te wijzigen. De toegang tot een actie begint bij een bundel van het type "Lijst", via een ActionEditButton knop, waarbij volgende parameters meegegeven worden:

 • ActionId = het ID van de actie uit de tabel ACTIONS. Indien deze parameter leeg is wordt er een nieuwe actie gecreëerd.
 • ActionModule = verkorte naam van het informatiebestand (CLI, FOU, STOCK, TACT, GEN, PROJ, XLEAD, YPREST, ...) dat verbonden is aan deze actie. Deze parameter kan leeg zijn indien er geen informatiebestand gekoppeld wordt.
 • ActionIdSig = ID van het informatiebestand dat aan deze actie gekoppeld is. Deze kan leeg zijn.
 • ActionTempl = id van het actie-modelmer
<m:ActionEditButton Text="Modifier" Font="Small"
ActionId="@ID" ActionModule="CLI" ActionIdSig="@ID_SIG" ActionTempl=".A-AF1E247" />

De layout van het scherm binnen MercatorPenguin moet aangemaakt worden in XAML, dit kan gedaan worden vanuit het instellingenscherm voor Actie Modellen in "Tools-Setup-Acties modellen" van Mercator en met behulp van deze dropdown:

Het is toepasselijk om een afzonderlijke versie per taal aan te maken. (Alleen de werkelijk gebruikte talen moeten dan worden ingevuld). De XAML-parametrering maakt gebruik van EditControls.

Het bijgevoegd zip-bestand bevat enkele voorbeeldinstellingen.

Wat de voorraadwijzigingen betreft wordt MercatorPenguinServer tweemaal aangesproken:

 1. Voor het lezen van de gegevens
 2. Voor het bewaren van de gewijzigde/toegevoegde gegevens

MercatorPenguin is per definitie stateless, er is geen enkele relatie tussen deze 2 stappen. Concreet betekent dit dat een actie die door MercatorPenguinServer gemaakt of geopend is, niet open blijft totdat deze is opgeslagen.

Bij elke stap wordt MercatorUi.Main gebruikt, daarom bevatten onderstaande statische eigenschappen altijd de waarde die overeen komt met de huidige Mercatorpenguin-gebruiker

 • MercatorUi.Globals.Langue
 • MercatorUi.Globals.UserId
 • MercatorUi.Globals.CurrentUser
 • MercatorUi.Globals.CurrentUserRecord
 • ...

De toegangsrechten worden ook gecontroleerd.


Bij elke stap worden de verschillende codes die zich in de customizer van het actie-model bevinden uitgevoerd. Er is echter een uitzondering voor codes die gerelateerd zijn aan de events die door de ActionForm worden opgeroepen. Inderdaad, de laatste wordt nooit geïnstantieerd door MercatorPenguin.

Gebruik binnen elke C#-code deze test om te weten of de customizer werkt onder MercatorPenguinServer:

Zoom
if (MercatorUi.Globals.IsMercatorPenguinServer)
{
    ...
}

 

 Er is geen mechanisme dat je waarschuwt indien de actie bewerkt wordt door een andere gebruiker tijdens het lezen en wegschrijven van de data. Het volledige record dat overeenkomt met een actie wordt telkens opnieuw ingelezen, alleen de velden die gebruikt worden in de XAML-parametrering kunnen gewijzigd worden. Indien men tijdens het bewaren vaststelt dat de actie momenteel door een andere gebruiker gewijzigd wordt zal MercatorPenguin een bericht weergeven dat het bewaren tijdelijk niet mogelijk is.Te laden : 0000002822.zip (15 Kb - 30-05-2018)