U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Instelling van bundels die leidt tot de voorstelling van een rapport in PDF-formaat

0000002854     -      20-01-2020

Mercator 10.3 of later biedt een functie in bundels type "list": het is mogelijk om een rapport komende van Mercator rapporten als PDF weer te geven in MercatorPenguin. Dit houdt wel in dat dit rapport wordt voorgesteld zoals het in Mercator zou worden verkregen.

penguin_report_nl

De productie van een rapport van Mercator vereist een instance van zijn omgeving. Dit moet worden uitgevoerd als gebruik MercatorPenguin in schrijfmodus.

METHODE 1

De oproep van een rapport gebeurt in één van de stappen van de bundle van het type  "lijst" door te klikken op de knop "vergrootglas" in deze zone:

penguin_select_docum_nl

Aangezien de weergave van de PDF de ketting van de beelden onderbreekt, zal er nooit een extra stap mogelijk zijn na het tonen van dit soort rapport. In de "Search XAML" code, is het verplicht om alle parameters die nodig zijn voor de goede uitvoering van de SQL-query in verband met het rapport in te vullen. Dit betreft zowel de SQL-parameters (waarvan de naam begint met @) als tijdelijke aanduidingen ($PARAM1$, $PARAM2$, ...). Deze laatste zullen meestal deel uitmaken van rolmenus die toelaten om de aangeduide waarden te selecteren als "Keuze Rolmenu’s" in de parameters van het rapport. Bijvoorbeeld :

<m:SearchPicker BackgroundColor="White" TextColor="Black" SqlParam="$PARAM1$" HorizontalOptions="FillAndExpand">
    <Picker.ItemsSource>
        <x:Array Type="{x:Type m:ItemDescriptor}">
            <m:ItemDescriptor Id="C_NOM" Lib="Sorteren op naam" />
            <m:ItemDescriptor Id="C_ID" Lib="Sorteren op ID" />
        </x:Array>
    </Picker.ItemsSource>
</m:SearchPicker>

Beperkingen :

  • De parameters $PARAM1$ $PARAM2$ ... kunnen alleen worden gebruikt als het rapport wordt opgeroepen in stap nummer 1.
  • De vorken FILTRE_RFS_1 FILTRE_RFS_2 zijn niet bruikbaar.
  • De filters van bestanden(FILTRE_CLI, FILTRE_STOCK ...) tonen geen fout, maar worden altijd genegeerd.

Versies :

Dit vereist minimaal versie 2.2 van MercatorPenguin en MercatorPenguinServer. Het Mercator dossier dat zal worden gebruikt door MercatorPenguinServer moet ook worden bijgewerkt.


Enkele voorbeelden :   -


METHODE 2

De oproep om een rapport kan ook worden gedaan vanaf een ReportButton geplaatst in de XAML code van een ListviewCell. De property ReportId van deze knop moet de ID-waarde van het gewenste rapport bevatten. Deze methode biedt het voordeel om verschillende rapporten in één stap en/of in verschillende stappen te kunnen plaatsen.

<m:ReportButton ReportId="14768FCEDB" Text="Rekeninguittreksel" />

Deze code produceert deze knop in de mobiele app :

button_report_nl

Net als bij de vorige methode, is het verplicht dat alle parameters die nodig zijn voor de goede uitvoering van de SQL request worden doorgegeven naar het stadium waarin deze knop wordt geplaatst. Beperkingen van werkwijze 1 moeten eveneens worden beschouwd.

Versies :

Dit vereist minimaal versie 2.2.1 van MercatorPenguin en MercatorPenguinServer. Het Mercator dossier dat zal worden gebruikt door MercatorPenguinServer moet ook worden bijgewerkt.


Enkele voorbeelden :