U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Instellingen van HTML-velden

0000002784     -      05-12-2017

Mercator bevat objecten van het type HtmlBox waarmee u geformatteerde en verrijkte teksten in HTML-formaat kan bewaren. MercatorPenguin kan dit weergeven in een WebView. De inhoud van het object WebView moet geldige HTML-code bevatten. Daarnaast moet men rekening houden met het feit dat de WebView een scrollable control is, die in een ListView geplaatst zal worden (die ook scrollable is). Deze situatie is problematisch.

Voor een goede werking moet u:

  • de bundel zodanig ontwerpen opdat één cel een enkele WebView bevat.
  • stel de property HeightRequest van WebView in op een waarde die groot genoeg is om volledige weergave mogelijk te maken.

XAML-voorbeeldcode  :

<WebView HeightRequest="1000" HorizontalOptions="FillAndExpand">
<WebView.Source>
<HtmlWebViewSource Html="@HTML"/>
</WebView.Source>
</WebView>

 

Voorbeeldbundel: Actions CRM HTML