U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Kleurinstellingen

0000002764     -      15-01-2020

De XAML-instellingen van MercatorPenguin maakt de kleurinstelling zoals ontworpen door Xamarin Forms toegankelijk. Dit betreft de volgende eigenschappen van objecten:

  • TextColor
  • BackgroundColor

De kleuren kunnen ingegeven worden zoals hun naam

BackgroundColor="White"

 

of volgens hun hexadecimale waarde (zoals in HTML/CSS)

TextColor="#3E788F"

 

Kleuren op naam zijn opgenomen in het palet met de meest voorkomende XAML-opdrachten die beschikbaar zijn via deze knop:

xaml_button_nl          xaml_colors_nl

Het is ook mogelijk om een substitutie waarde te gebruiken die overeenkomt met de kleur van het geselecteerde thema van de gebruiker. Hiervoor volstaat het om de string %ThemeColor% te gebruiken.

 

BackgroundColor="%ThemeColor%"

 

De bundel "Schatkist" toont hoe je deze substitutie string kan gebruiken in een SQL-query, om een dynamische kleur te produceren van bepaalde objecten die in de lijst zijn opgenomen, dit afhankelijk van de gebruiker en zijn thema.