U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

MercatorPenguin: uw persoonlijke mobiele assistent

0000002757     -      20-01-2020

MercatorPenguin is uw persoonlijke assistent die het mogelijk maakt om altijd en overal jouw gegevens op te vragen van één of meerdere Mercator-dossiers. Het wordt gepresenteerd in de vorm van een Android- en iOS-applicatie, ontwikkeld in Xamarin Forms.

Mercator Penguin pour iphone et android

Deze applicatie maakt het mogelijk om elke gebruiker gepersonaliseerde schermen aan te bieden, schermen die een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de gegevens die de eindgebruiker nodig heeft. De configuratie van de applicatie wordt uitgevoerd binnen Mercator, deze instellingen omvatten:

  • Het ontwerp van de schermen die aan de gebruikers worden weergegeven
  • De SQL-query’s voor het beheren van de gegevens die beschikbaar gemaakt moeten worden voor de gebruiker(s).

MercatorPenguin is een “alleen-lezen” applicatie. Gegevens worden erin weergegeven, zonder dat je ze kan wijzigen.

De gebruiker opent zijn gegevens in real-time via de internetverbinding van zijn apparaat: 3G, 4G, WiFi,… Dit betekent dat de gegevens niet in het apparaat worden opgeslagen, wat volgende voordelen met zich meebrengt:

  • De Mercator-database kan héél groot zijn, en een mobiel apparaat is niet gemaakt om veel data te hosten. Een mobiel apparaat bevat dan ook geen dataserver.
  • Op vlak van beveiliging, bij verlies of diefstal van jouw mobiele apparaat volstaat het om het de toegang te blokkeren vanuit Mercator, dit om ervoor te zorgen dat de gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen.

MercatorPenguin communiceert met Mercator via een RESTfull API webservice, MercatorPenguinServer. Deze technologie biedt volgende voordelen:

  • Qua beveiliging biedt het grote voordelen in het beveiligen van de infrastructuur: geen enkel element uit de architectuur wordt gepubliceerd in de webservice. Dit maakt het erg moeilijk (lees onmogelijk) om verbinding te maken met ongeautoriseerde clienttoepassingen.
  • De hoeveelheid uitgewisselde data wordt maximaal gereduceerd. Dit type webservice communiceert alleen via JSON, wat zeer compact is qua grootte. Dit is essentieel om het gebruik van de mobiele data zoveel als mogelijk te beperken.

 

MercatorPenguin werkt op een smartphone (steeds in Portret-modus)

mercatorpenguin_smartphone_portrait_nl

Het werkt ook op tablet, in landscape- of portret-modus.

mercatorpenguin_tablette_paysage_nl

In portretmodus :

mercatorpenguin_tablette_portrait_nl

 

MercatorPenguin vereist een 10.2 voucher of hoger van Mercator. De Android gebruikers moeten minstens over Android versie 4.4 KitKat beschikken.

De gebruikershandleiding van MercatorPenguin is hier te vinden.