U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Onderhoudspagina van de MercatorPenguinServer

0000002837     -      01-05-2023

MercatorPenguinServer 2.0 kan een onderhoudspagina hebben. Om dit te installeren volstaat het om de 2 meegeleverde ASPX- en ASHX-bestanden in de map van MercatorPenguinServer te plaatsen. De URL van deze pagina is https://host.domain.com/Maintenance.aspx, waarbij host.domain.com vervangen moet worden door de gegevens van de host van de server.

  Het is noodzakelijk om deze pagina te beschermen door anonieme toegang te verwijderen. 
Hiervoor moet men:

 • de IIS-console gebruiken
 • open de node die overeenkomt met MercatorPenguinServer
 • klik hier rechts en kies voor "Switch to content view"
 • selecteer Maintenance.aspx in het rechterdeel van het scherm
 • klik met de rechtermuisknop op dit bestand en kies voor "Switch to Feature view"
 • Dubbelklik op "Authentication"
 • Schakel "Anonymous authentication" uit via rechtsklik
 • Activeer "Windows Authentication" via rechtsklik.

Herhaal dezelfde bewerkingen in het bestand Log.ashx.

Deze operatie zal ervoor zorgen dat u een wachtwoord van een bekende Windows-gebruiker mot ingeven voordat u de pagina kan betreden. De lijst met gebruikers die toegang hebben tot deze bron kunnen ingesteld worden in de beveiligingseigenschappen van het bestand. Elke andere beveiliging kan overwogen worden.


Deze pagina brengt de volgende functionaliteiten met zich mee:

 • De versie van MercatorPenguinServer visualiseren
 • De verschillende instanties van MercatorUi voor de schrijf-bewerkingen, met de mogelijkheid om een instantie te stoppen/herstarten.
 • Herstart de MercatorPenguinServer (application pool)
 • Visualiseer de logs van MercatorPenguinServer 

penguin_maintenance_nl

Dubbele authenticatie

Sinds versie 2.8 van MercatorPenguinServer wordt de bescherming van deze pagina versterkt door de verplichting van een dubbele authenticatie.

dfa_penguinserver_nl

Dit is een 8-cijferige code die kan worden verkregen in MercatorPenguin. Hiervoor moet de Onderhoudsbundel in Mercator worden geïnstalleerd en worden gekoppeld aan één of meer gebruikers met toegangsrechten tot deze pagina. Na het verversen van de bundels hebben deze gebruikers een extra knop met de verbindingsinstellingen : 

dfa_penguinserver1_nl

dfa_penguinserver2_nl

Met het selectievakje "Always trust this computer" kan de gebruikte browser en computer 15 dagen vrijgesteld worden van het invoeren van de beveiligingscode.Te laden : 0000002837.zip (0 Kb - 30-05-2018)