U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de ParamPos-waarden (versie Majuro)

0000002130     -      28-08-2013

In Majuro worden de ParamPos-parameters (uitrusting kassa) niet langer opgehaald uit c:\foxcache\parampos.dbf, maar wel uit de tabel OPTIONS van de SQL-server.

Dat kan problemen stellen wanneer men verschillende ParamPos-waarden wenst in functie van de werkposten. Daarom werd een systeem ingevoerd voor het kopiëren van de lijnen in de tabel OPTIONS. Dit gaat als volgt:

  • Bij de overschakeling naar Majuro wordt het bestand PARAMPOS.DBF van de werkpost waarop de migratie plaatsvindt, in de tabel OPTIONS geplaatst. Dat geldt ook voor alle PARAMPOS*.DBF-bestanden.
  • In de tabel OPTIONS kan een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende ParamPos-waarden via het veld STEM.
  • De lijnen met STEM=PARAMPOS zijn de basisparameters voor alle gebruikers zonder eigen parameters.

Zodra Mercator Majuro dan wordt gebruikt, zal het programma beslissen welke parameterset moet worden gebruikt:

  • ofwel bestaat de omgevingsvariabele "ParamPos". In dat geval kiest Mercator voor de lijnen van de tabel OPTIONS waar stem="PARAMPOS" + envParamPos.ToUpper();
  • ofwel kiest Mercator voor de lijnen waar stem="PARAMPOS" + Environment.MachineName.ToUpper(). Hier wordt dan de naam van de machine gebruikt.

Als deze lijnen niet bestaan, neemt Mercator de basislijnen (STEM=PARAMPOS).

In het scherm "Tools / Opties" ziet u makkelijk welke lijnen precies worden gebruikt:

parampos1_nl

Zodra de omgevingsvariabele is gedetecteerd en gebruikt, wordt "Poste=" vervangen door "Env. Var.="

In dit stadium stelt zich de volgende vraag: hoe haalt u makkelijk een ParamPos op van een andere werkpost dan de werkpost waarop de migratie naar Majuro werd uitgevoerd. Dat gaat heel makkelijk door rechts te klikken op de knoop "Uitrusting kassa":

parampos2_nl

Hierdoor wordt een DBF-bestand gelezen (inderdaad: Majuro beschikt niet langer over FoxPro, maar kan wel nog altijd DBF-bestanden lezen dankzij Api.DataTableFromDbf).

Hierdoor kunt u de actieve "Uitrusting kassa"-opties vervangen door de opties van het geselecteerde bestand Parampos.dbf. Zodra de opties opgeslagen zijn, is de vervanging definitief.

Wij hebben hier ook de mogelijkheid toegevoegd om COM-poorten toe te voegen / te parametreren / te schrappen. Deze functionaliteit werd vroeger uitgevoerd door Tools.

Tip: bij de migratie naar Majuro

  1. verzamelt u alle parampos.dbf-bestanden van alle werkposten;
  2. geeft u ze een andere naam bestaande uit parampos + naam werkpost.dbf;
  3. en plaatst u ze in de directory c:\foxcache van de werkpost waarop de migratie is gerealiseerd.
MajuroConverter zal meteen alle nodige registraties creëren in de tabel OPTIONS van de SQL-server.