U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De koppeling met een Viva Wallet terminal instellen

0000003119     -      29-05-2024

Mercator kan gekoppeld worden aan Viva Wallet betaalterminals die een verbinding met het ECR TCP/IP protocol ondersteunen. De ontwikkeling en het testen vonden plaats op een Q30-terminal.

q30

De integratie werkt ook met A35-terminals.

De volgende stappen moeten worden genomen om deze koppeling operationeel te maken:

 • De betaalrekening in het Viva Wallet portaal moet zo geconfigureerd zijn dat ERP/ECR ondersteuning is toegestaan.
 • In de terminal moet een vast IP-adres worden ingesteld. Dit gebeurt voor Q30 met de volgende toetsen:
  • Rode knop
  • 3 Systeem
  • 2 Netwerk
  • 1 Ethernet
  • 2 IP-instellingen
  • 2 Statische IP
 • De ERP/ECR-ondersteuning moet in de terminal worden geactiveerd. Dit gebeurt met de volgende toetsen:
  • Rode knop
  • 3 Systeem
  • 4 Terminalcontrole
  • 1 ERP/ECR-ondersteuning
  • 1 Status -> activeren
 • Laat de optie VIVAWALLET in de Mercator-voucher volgen door het hierboven ingestelde IP-adres.
 • In Mercator voert u dit IP-adres in bij "Tools / Opties", knooppunt "Kassa Hardware", optie "Viva Wallet terminal host" (id=VIVAW_HOST). Deze optie wordt per artikel ingesteld.
 • Hierdoor start Mercator opnieuw op.
 • Maak in "Tools / Setup / Betalingswijzen" één of meer betalingswijzen aan die door de terminal moeten worden ondersteund en vink het vakje VivaW voor deze aan.

 

Standaard communiceert de terminal op poort 8080. Als een andere poort wordt gebruikt, moet de optie "Viva Wallet terminal host" worden aangevuld met het IP-adres, gevolgd door de poort. Bijvoorbeeld: 

192.168.2.250:8081

Er moet worden nagegaan of er geen firewall is die het TCP-verkeer blokkeert op de poort die wordt gebruikt in het netwerk tussen de Mercator-client en de betaalterminal.

 

Bekijk ook : xVivaWallet


Belangrijke opmerkingen:

 • Viva Wallet biedt geen technische ondersteuning. Mercator wijst daarom alle verantwoordelijkheid af in geval van storingen.
 • De toekomst van de Q30-terminal lijkt onzeker. Het is daarom aan te raden om met deze terminal geen nieuwe installatie te starten.