U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gebruik van de kassalade USB International Cash Drawer ltd

0000002284     -      06-06-2023

De kassalade USB EU-88 (I 197 USB) van International Cash Drawer ltd is compatibel met Mercator 8.3. Om deze lade te gebruiken moet men:

  • Beschikken over een code 8.3 of hoger
  • De meegeleverde tool bij de leverancier installeren ("USB & OPOS Cash Drawer support" - "5 - USB Install for Windows") en controleren of de lade op een correcte wijze is aangesloten.
  • Plaats MSPOS_USB.dll in de hoofddirectory van Mercator
  • In de opties uitrusting kassa, moeten de volgende waarden meegeven worden:
    • Poort kassa-lade: MscashDrawer
    • String kassa-lade: het nummer van de te openen kassa lade, standaard is dit 0

Me moet de 32-bits versie van Mercator.exe gebruiken. Inderdaad, de meegeleverde .dll voor de kassa bestaat enkel in 32-bits.

De communicatie tussen Mercator en de lade gebeurt niet direct via de USB-poort maar door middel van een .dll-bestand die de communicatie verzorgt met de poort, de lade is NIET compatible met MercatorPosServer. Het is daarom niet mogelijk om deze lade te delen met meerdere laden van Mercator.Te laden : 0000002284.zip (44 Kb - 21-01-2014)