U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gebruik van vrije velden op de PDA

0000001849     -      02-05-2019

 Deze technologie is verouderd! Deze applicatie wordt vervangen door deze nieuwe versie.

Sinds de versie 7.3 van Mercator en de versie 2.1 van MercatorPda is het mogelijk een vrije zone te beheren die de plaats inneemt van de 3 zoeksleutels op het PDA-scherm. Om deze functionaliteit te gebruiken, moet u:

  • de PDA gebruiken in "SQL Server"-modus (niet met de lokale databank SQL CE);
  • beschikken over een Mercator-code 7.3 of later;
  • versie 2.1 van MercatorPda installeren op de PDA;
  • de parameters instellen voor de zone "Vrij veld" in "Tools / Barcodeterminal / Parameters".

Deze zone kan eender welke formule bevatten die bruikbaar is in een opdracht van het type "select ... from stock". Aldus kan eender welk veld van de artikelfiche worden gebruikt. Indien nodig kan een nieuwe lijn worden ingevoegd met behulp van char(13)+char(10).

Bijvoorbeeld: op de eerste lijn het veld S_LIBRE en op de tweede lijn de basisverkoopprijs incl. btw:

rtrim(s_libre)+char(13)+char(10)+'PV TTC  '+ltrim(str(s_prix_ti,15,2))

 

Om gegevens uit een andere tabel te kunnen halen, moet een scalaire functie worden gebruikt die op de SQL-server is geplaatst.

Bijvoorbeeld: om de voorraad van de eerste 3 winkels te verkrijgen, gaat u als volgt tewerk:

De volgende functie wordt op de SQL-server geplaatst:

CREATE FUNCTION [dbo].[STOCK_BY_S_ID]
(
    @s_id char(10)
)
RETURNS varchar(8000)
AS
BEGIN
    declare @ret varchar(8000) 
    select @ret=(case when @ret is null then '' else @ret + char(13) + char(10) end)+left(nom,10)+str(dispo.dispo,10,2) from magasins (NOLOCK) inner join dispo (NOLOCK) on (magasins.id=dispo.id_magasin) and (dispo.id_stock=@s_id)
    return isnull(@ret,'')
END

en de te gebruiken vrije formule is gewoon:

dbo.STOCK_BY_S_ID(s_id)

 

Zodra deze parameters zijn ingesteld, verschijnt de alternerende knop > en < aan de linkerkant van de 3 sleutels op het PDA-scherm. Hiermee kan de weergave overschakelen tussen de volgende 2 modi:

  • weergave van vrije gegevens
  • weergave van 3 standaardsleutels.

pda_freefield