U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Draagbare terminal op basis van een PDA in een Android- of iOS-omgeving

0000002753     -      10-06-2022

Mercator stelt u zijn satelliettoepassing voor, een draagbare PDA-terminal die je kan installeren op jouw iOS of Android toestel.  MercatorPda laat u toe om:

 • inventarissen, verkoopdocumenten, aankoopdocumenten en transfers van depots in te geven
 • meerdere verkopen/inventarissen tegelijk te beheren
 • ingegeven artikelen te valideren op basis van de artikelcatalogus

MercatorPdaAndroid_nl     MercatorPdaIos_nl

De communicatie tussen Mercator en de PDA verloopt via een TCP-server, die opgenomen is in de applicatie op uw PDA. Wat resulteert in:

 • de PDA moet verbonden zijn met het WiFi-netwerk waarmee Mercator verbonden is, de PDA moet bereikbaar zijn vanaf het station waarop Mercator werkt.
 • de PDA moet beschikken over een vast IP-adres
 • de PDA-toepassing moet actief zijn wanneer Mercator met de PDA moet communiceren.

Ten gevolge hiervan moet men er rekening mee houden dat MercatorPda bedoeld is om te opereren in het lokale bedrijfsnetwerk. Inderdaad, MercatorPda richt zich rechtstreeks tot de SQL-server, het is ondenkbaar om de SQL-toegang te openen voor het publieke internet. MercatorPda is dus geen mobiele applicatie die bedoeld is om over 4G te gebruiken.

Om deze applicatie te gebruiken, moet de Mercator-voucher over de optie DROID beschikken, gevolgd door het vaste IP-adres van de PDA(s) die gebruikt zullen worden.

Bijvoorbeeld: DROID192.168.1.200+192.168.1.201

 Vooraleer u de licentie bestelt en de installatie start, moet u een vast IP-adres instellen voor elke PDA. 

Locatiesbeheer: zie ook deze pagina.

 

Basisinstallatie van MercatorPda

MercatorPda google play MercatorPda app store

of onder Android : direct te downloaden via MercatorPda.apk

 

 • Start de PDA-applicatie
 • In Mercator ga je via "Tools-Opties-Andere - Draagbare terminal  (ID : X_GUN ou X_GUN2 ou X_GUN3)", hier selecteer je "PTDROID".
 • In Mercator ga je via "Tools - Terminal PTDROID - Setup" naar de configuratie van de PDA, kies hier voor de gewenste instellingen en klik op "OK". Dit zal een bestand, genaamd MercatorDroid.cfg produceren. Dit bestand wordt in de persoonlijke directory van de applicatie geplaatst. De inhoud van de instellingen zijn zichtbaar in het tabblad "Configuratie" van de Android-applicatie.

De optie "SQL Server (pda)" moet normaal leeggelaten worden. Standaard levert Mercator de verbindingsinstellingen voor de SQL-server. Als de SQL-server bereikbaar is via een andere naam kan deze instelling gewijzigd worden. Er wordt alleen rekening mee gehouden wanneer deze niet leeg is.
Voorbeeld van gebruik:

 • de PDA kan de naam van de SQL-server niet terugvinden (onbruikbare DNS-server). In dit geval moeten we zijn IP-adres in de opnemen in de optie.
 • de PDA bevindt zich in een ander subnet, en moet de SQL-server bereiken via een ander IP-adres.

Basisgebruik

Met MercatorPDA kunnen 2 soorten gegevens ingevoerd worden

 • document : inventaris, transfer van depot, een verkoop- of aankoopdocument.
 • serienummers

Je kan een nieuwe gegevensset initialiseren via de knop "Nieuw", terug te vinden op het eerste tabblad.

Nadat u een nieuwe gegevensset aangemaakt heeft, voert u de artikelcodes in, in het veld "Code" vervolgens geef je de hoeveelheid in, in het veld "Quantité". De knop "OK" registreert de gegevens. In elk van deze velden kan u het veld via de "ENTER"-toets valideren, om zo naar het volgende veld te navigeren.

Op het tabblad "Lijst" kan u de lopende gegevenssets bekijken. De knoppen worden gebruikt om een regel, of alle regels uit te wissen.

De PDA werkt in het geheugen, dit betekent dat u op "Opslaan" moet klikken om gegevens te bewaren.

De knop "Openen" opent een eerder gemaakte gegevensset.


Validatie van artikelen

MercatorPda biedt 3 artikelvalidatiemodi:

 • aucune : de codes worden ingevoerd zonder controle in de artikeldatabase
 • Sqlite (lokale database): de ingegeven codes worden in real-time vergeleken met de database die in de PDA gedownload werd.
 • SQL Server: de ingevoerde codes worden vergeleken met de SQL Database van Mercator. Dit vereist een permanente WiFi-verbinding.

 

Downloaden in de lokale database

De lokale database is in Sqlite-formaat. Het is aangemaakt op basis van Mercator en houdt rekening met een eventuele filter op het informatiebestand Artikelen. Dit gebeurt via "Tools => Barcode terminal => Download catalogus". De rustende artikelen worden niet in deze database opgenomen.

De Sqlite database is gematerialiseerd door het bestand MercatorDroid.sqlite, en wordt automatisch gedownload naar de PDA in de persoonlijke directory van de applicatie.

De download kan heruitgevoerd worden via "Tools => Barcode terminal => Download catalogus".

Koppeling met de SQL-server

De online validatie op de Mercator-database is mogelijk indien de PDA verbonden blijft met het WiFi-netwerk. 

De koppeling met SQL-Server vereist geen specifieke instellingen. Mercator vult het MercatorDroid.cfg-bestand in met alle verbindingsopties voor de verbinding met de SQL-server. Deze oplossing heeft volgende voordelen ten opzichte van de lokale database:

 • geen download van de database
 • het is niet nodig om de database bij te werken
 • geen limiet wat betreft catalogusgrootte
 • betere zoekprestaties, vooral wanneer de catalogus groot is

Opmerking: wanneer men geen verbinding kan maken met de SQL-server, tijdens het zoeken naar een artikel in de SQL-database, zal MercatorPDA voorstellen om de lokale database te gebruiken (totals de toepassing herstart wordt)

Validatie-types tijdens het opzoeken

Op het tabblad "Config" van MercatorPda kunt u de zoekmodus selecteren:

 • Recherche directe (standaard): zoeken naar een match op de velden S_ID, S_CLE1, S_CLE2, S_CLE3 of REF_FOU.
 • Recherche indirecte: zoeken naar records waarbij de waarde van het veld begint met de ingegeven waarde (velden: S_MODELE, S_ID, S_CLE1, S_CLE2, S_CLE3 en REF_FOU.)
 • Recherche occurrence: zoeken op basis van voorkomen: zoeken naar records waarbij de waarde van het veld de ingegeven waarde bevat (velden: S_MODELE, S_ID, S_CLE1, S_CLE2, S_CLE3 of REF_FOU)

Voor de opzoekingen "Indirect" en "Occurence" zal er een rooster weergegeven worden met de teruggevonden artikelen (indien het zoekresultaat meer dan 1 record oplevert), waaruit de gebruiker het juiste kan selecteren. 


Gegevens opvangen in Mercator

Vooraleer u de gegevens in Mercator kan opvangen, moet men klikken op de knop "Opslaan" op de PDA. Vervolgens ga je binnen Mercator naar een document, hier klik je op de knop die de barcodelezer weergeeft. 

Mercator zal nu met de PDA communiceren, indien er meer dan één dataset beschikbaar is, zal Mercator een keuzelijst aanbieden.

Nadat de gegevensset geïmporteerd is binnen Mercator, zal Mercator voorstellen om deze te verwijderen.

(De gegevenssets hebben de MXML-extensie en bevinden zich in de persoonlijke map van de applicatie of in een van zijn submappen (indien opgegeven in de setup). Ze kunnen verwijderd worden via het menu "Tools - Terminal PTDROID - Bestand verwijderen".

Overwegingen bij het lezen van barcodes

MercatorPda is bedoeld voor gebruik op specifieke terminals, die uitgerust zijn met een specifieke barcodelezer. Het is ontworpen voor dit type apparatuur.

Mercator kan de compatibiliteit niet garanderen met alle Android-apparaten die op de markt beschikbaar zijn. Daarom is het noodzakelijk dat u compatibiliteitstests uitvoert alvorens u de hardware aanschaft.
Het programma zal niet aangepast worden om de werking ervan mogelijk te kunnen maken op andere apparatuur, die verschillend is van degene die getest zijn in onze ontwikkelomgeving.

Op dit moment weten we dat MercatorPda werkt met volgende producten:

 • CipherLab RS30

Op het tabblad "Config" kan u de camera als barcodelezer gebruiken. Deze functie is "as-is" beschikbaar, en beweert niet dezelfde prestaties te bieden als een echte barcodescanner. Het gemak van de camera, met name de benodigde tijd is afhankelijk van de kwaliteit van uw camera, de leesbaarheid van de barcode en de helderheid.

Simultaan gebruik van meerdere MercatorPDA's
Mercator is in staat om meerdere PDA's te beheren. Hiervoor gebruikt Mercator het IP-adres van de PDA. Elke PDA is dus uniek geïdentificeerd door Mercator.

Elke keer Mercator met een PDA moet communiceren, moet hij ook weten met welke PDA hij moet communiceren. 
Indien de Mercator-voucher slechts één IP-adres bevat, zal Mercator rechtstreeks met het apparaat communiceren. Indien dit niet het geval is, zal er een lijst met beschikbare IP-adressen aan de gebruiker gepresenteerd worden.
Het is mogelijk om deze lijst niet weer te geven door een BarCodeTerm-customizer te gebruiken, die zal reageren op het event "BeforeSelectIp".
In het onderstaande voorbeeld laten we zien hoe we het IP-adres kiezen op basis van een lpPda-omgevingsvariabele. 

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi.BarcodeTerm;

namespace BarcodeTerm
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBarcodeTermCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBarcodeTermClosed
    {
        public void BarcodeTermCreated(MercatorUi.BarcodeTerm.BarcodeTerm barcodeTerm)
        {
            if (barcodeTerm is BarcodeTermPTDROID)
                ((BarcodeTermPTDROID)barcodeTerm).BeforeSelectIp += BeforeSelectIp;
        }

        public void BarcodeTermClosed(MercatorUi.BarcodeTerm.BarcodeTerm barcodeTerm)
        {
            if (barcodeTerm is BarcodeTermPTDROID)
                ((BarcodeTermPTDROID)barcodeTerm).BeforeSelectIp -= BeforeSelectIp;
        }

        private void BeforeSelectIp(object sender, BarcodeTermPTDROID.BeforeSelectIpEventArgs e)
        {
            System.Net.IPAddress ip;
            string envIpPda = Environment.GetEnvironmentVariable("IpPda");
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(envIpPda) && System.Net.IPAddress.TryParse(envIpPda, out ip))
                e.IpToSelect = ip;
        }
    }
}

.

Meer informatie over de integratie met locatiebeheer op deze pagina.

Nieuwe functionaliteiten in MercatorPda, gekoppeld aan versie 10.4 van Mercator.

MercatorPDA toont de gamma's (maten en kleuren), zowel in de artikelkeuzelijst als in het hoofdscherm van de toepassing:

    

Bovendien kan MercatorPDA enkele velden van de STOCK-tabel weergeven in de lijst van gescande items (tweede tabblad).
Deze kan in Mercator ingesteld worden met behulp van de selectievakken:

Het resultaat van de toepassing op de terminal is als volgt:

Merk op dat alleen de velden weergegeven worden die ingevuld zijn. De selectievakjes moeten worden ingesteld voordat de artikelen worden gescand.

 


Regels van vertrouwelijkheid

MercatorPda verzamelt geen persoonlijke gegevens van de gebruiker.

MercatorPda vereist alleen toegang tot de mobiele camera voor het lezen en herkennen van barcodes. Deze toegang verlenen is optioneel. Het is niet in staat om foto's te maken en het heeft geen toegang tot de afbeeldingen die op het toestel zijn opgeslagen. 

Door MercatorPda te gebruiken erkent de gebruiker de Mercator-licentie te hebben geaccepteerd, de licentie is volledig van toepassing op MercatorPda. 

In Mercator is de inhoud van deze conventie beschikbaar in het menu "Venster - Info Mercator", klik hier op de knop licentie.
Dit privacybeleid kan op elk moment en zonder kennisgeving gewijzigd worden. We raden de MercatorPda-gebruikers aan om deze pagina regelmatig te bezoeken, om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.