U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Locatiebeheer in de PDA applicatie onder Android of iOS

0000002853     -      30-03-2021

De applicatie die draait op een Android PDA-type draagbare terminal en, optioneel ook iOS, maakt integratie met locatiebeheer mogelijk.

De invoer van locaties kan via verschillende manieren, welke ingesteld kunnen worden via het configuratietabblad:

 • Locatie: geen invoer = standaardwaarde

 • Invoer met document: de locatie wordt eenmaal ingegeven, bij het bepalen van de naam van het nieuwe scandocument. Dit is ideaal als de te scannen items op dezelfde locatie staan.
                emplacements_mode_nl

 • Invoer vóór artikel: De locatie wordt vóór de artikelcode van elk artikel wordt ingegeven. Dit is ideaal als een sequentie van codering door het scannen van twee opeenvolgende barcodes kan worden gebruikt: artikel-locatie.
  In het laatste geval is het invoeren van de locatie alleen mogelijk als het artikel de status "locatiebeheer" heeft (en geen batchbeheer vereist).                emplacements_mode2_nl

 • Invoer na artikel: De locatie is ingegeven na de artikelcode, voor elk artikel. Dit is ideaal als een sequentie van codering door het scannen van twee opeenvolgende barcodes kan worden gebruikt: artikel-locatie.
  In dit laatste geval is de locatieingave alleen mogelijk wanneer het artikel over het statuut locatiebeheer beschikt. (en geen lotbeheer vereist) 
                emplacements_mode3_nl

Deze modus wordt in aanmerking genomen wanneer een nieuw document in de terminal wordt aangemaakt en geldig is voor de gehele levensduur van dit document. Het wijzigen van de optie in het tabblad "Configuratie" heeft dus geen invloed op een document dat al in de terminal is aangemaakt.

In alle gevallen moet de locatie worden ingevoerd door middel van de identificatiecode (M_ID). Het is aangeraden om barcodes van de locaties te gebruiken, zodat ze makkelijk kunnen worden gescand. 

Als de validatiemodus is ingesteld op "SQL Server", wordt de invoer van een locatie gevalideerd aan de hand van de bestaande locaties in de SQL-database. Op dezelfde manier, als de validatiemodus is ingesteld op "Sqlite", wordt deze validatie uitgevoerd volgens de lijst van locaties die aanwezig zijn in de database die zich in de terminal bevindt. Deze tweede modus vereist echter een update van de catalogus om de locaties in de terminal te kunnen verzenden.