U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Ticket: hoe druk ik het teken @ af ?

0000000884     -      03-09-2010
Verouderd

Op de tickets gebruikt Mercator het teken @ standaard om de zones af te bakenen die in vet moeten worden afgedrukt.

Sinds versie 5.1 volstaat het dit teken @ tweemaal te vermelden om het eenmaal afgedrukt te krijgen. Voorbeeld: info@@ineo.be wordt afgedrukt als info@ineo.be.

Als dit teken deel uitmaakt van een variabele, moet u het verdubbelen via STRTRAN. Voorbeeld: strtran(m.idt_pub1,'@','@@')De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.