U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Virtueel klantenscherm: algemeen

0000001753     -      22-01-2024

Mercator biedt de mogelijkheid om verbinding te maken met een "software"-klantenscherm. Dit scherm moet worden geprogrammeerd in eender welke .net-taal en geïntegreerd in een assembly. Deze functionaliteit wordt vergemakkelijkt door de vele mogelijkheden die er bestaan om 2 schermen op één pc aan te sluiten. Zo kan de kassier(ster) werken op het hoofdscherm, terwijl het virtuele scherm zichtbaar is op een tweede monitor die naar de klanten gericht staat.

Om te kunnen worden gebruikt met Mercator, moet het virtuele scherm als volgt worden gerealiseerd:

  • gerealiseerd zijn in de vorm van een (niet-statische) publieke klasse;
  • een publieke methode Init omvatten die de initialisatie van het virtuele scherm uitvoert: public void Init();
  • een van deze 2 publieke methodes ShowMessage omvatten die de weergave van het bericht mogelijk maakt:
    • public void ShowMessage(string message)
    • public void ShowMessage(string message, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine)
  • een publieke methode Hide omvatten die wordt opgeroepen bij het afsluiten van Mercator: public void Hide().

De installatie gebeurt gewoon door in "Tools / Opties / Uitrusting kassa / Schermpoort" de gegevens in Assembly-formaat in te voeren: naamruimte: klasse (gescheiden door: zonder spatie).

Bijvoorbeeld: TicketDisplay.dll:DisplayNS:ClassDisplay

Indien de DLL niet in de hoofddirectory van Mercator staat, moet u de assembly met zijn volledige adrespad vermelden.

Bijvoorbeeld: M:\Mercator\Display\TicketDisplay\TicketDisplay\bin\Debug\TicketDisplay.dll:DisplayNS:ClassDisplay

Deze parameter wordt in aanmerking genomen bij de demonstratie.

Voorbeeld : Ticket Display

Voorbeelden

Wij geven 2 volledige voorbeelden van virtuele schermen, inclusief de broncodes. Op basis daarvan kunt u een persoonlijkere toepassing ontwikkelen.