U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Fasen in de productiedocumenten

0000000763     -      07-05-2013

Voorbeeld 1: productievoorbereiding

De productievoorbereidingen zijn documenten die geen invloed hebben op de verschillende beschikbaarheidstoestanden van de artikels. Deze documenten preciseren enkel de productie-intenties in termen van gefabriceerde producten. De productievoorbereidingen kunnen eventueel automatisch worden gegenereerd via de "productieherbevoorrading".

De bestanddelen die gebruikt worden bij de productievoorbereiding, worden niet vermeld in dit soort document.

Voor deze documenten: pieds_a.type=4.


Voorbeeld 2: productieaanvraag

De productieaanvragen zijn documenten waarin de bestanddelen vooraf gereserveerd worden. Ze vermelden dus een negatieve hoeveelheid in de kolom "Prod.Aanvr." of " Besteld" van de beschikbaarheidstabel van de fiche "Artikel". Dit document veroorzaakt echter geen beweging in de beschikbaarheid van de afgewerkte producten uit dit document.

Voor deze documenten: pieds_a.type=3.


Voorbeeld 3: productielancering

De productielancering komt overeen met een effectieve output van de bestanddelen die gebruikt worden tijdens de fabricatie. Ze vermelden dus een negatieve hoeveelheid in de kolom "Prod.Lanc." of " Geleverd" van de beschikbaarheidstabel van de fiche "Artikel". Dit document veroorzaakt echter geen beweging in de beschikbaarheid van de afgewerkte producten uit dit document.

Indien bepaalde bestanddelen "per lot" of "per serienummer" zijn, moeten ze worden ingevoerd. In dit soort document is er daarentegen geen enkele beweging in de loten of serienummers van de gefabriceerde producten in het actuele document.

Voor deze documenten: pieds_a.type=2.


Voorbeeld 4: fabricatie

Dit niveau komt overeen met het laatste stadium van de documenten die te maken hebben met het productiebeheer. Dit document genereert een definitieve voorraadbeweging, zowel op het niveau van de afgewerkte producten als van de bestanddelen. Deze documenten vermelden dus een negatieve hoeveelheid in de kolom "Fabricatie" of " Gefactureerd" van de beschikbaarheidstabel van de fiche "Artikel".

Indien bepaalde gefabriceerde producten "per lot" of "per serienummer" zijn, moeten ze worden ingevoerd.

Voor deze documenten: pieds_a.type=1.