U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Productieherbevoorrading

0000000764     -      13-11-2017

De productieherbevoorrading is een operatie die in twee stappen verloopt.

In een eerste fase worden de productievoorbereidingen automatisch gegenereerd. Deze voorbereidingen betreffen enkel de gefabriceerde artikels. Net als bij de klassieke herbevoorrading kan Mercator rekening houden met de minimumvoorraad, de maximumvoorraad, de klantenbestellingen, … Bij het valideren van het herbevoorradingsscherm voegt Mercator de halfafgewerkte producten toe die noodzakelijk zullen zijn voor de fabricatie van de in de tabel geselecteerde artikels. Deze toevoeging van halfafgewerkte producten houdt desgevallend rekening met de minimum- of maximumvoorraad van deze artikels. De in dit stadium toegevoegde halfafgewerkte artikels kunnen ofwel vermeld worden op dezelfde productievoorbereiding als de afgewerkte producten, of ze worden afzonderlijk vermeld per nomenclatuurniveau op aparte documenten. Dit kan worden ingesteld via "Tools / Opties / Input / Productieniveaus scheiden". Is deze optie ingesteld op JA, dan vermeldt het veld REFERENTIE van elke productievoorbereiding het niveau binnen de nomenclatuur (te beginnen met nul).

Zodra de productievoorbereidingen automatisch gegenereerd zijn, gaat Mercator verder met de tweede fase: de opmaak van de "leveranciersordervoorbereiding". Dit omvat de grondstoffen die noodzakelijk zijn voor de verschillende vooraf vastgelegde productieniveaus, alsook de benodigde niet-gefabriceerde producten (klassieke herbevoorrading). Hierdoor worden de te bestellen hoeveelheden grondstoffen nodig voor de productie samengeteld met de vereiste hoeveelheden standaardproducten.

Ter herinnering: bij de herbevoorrading wordt rekening gehouden met de actieve filter op het bestand "Artikels" en "Leveranciers". Gebeurt de herbevoorrading op basis van het detail van de klantenbestellingen (datumselectie), dan wordt ook rekening gehouden met de actieve filter op het bestand "Klanten" (Cfr. 0000000765f.html).

Vanaf versie 5.0 staat in het opstartscherm van de herbevoorrading een aanvinkvakje "Inclusief alle grondstoffen". Hierdoor wordt vermeden dat de actieve filter op het bestand "Artikels" de automatische bestelling verhindert van grondstoffen die gelinkt zijn aan de te produceren artikels en niet opgenomen zijn in de filter.

Het journaal "Productievoorbereiding" wordt gedefinieerd in "Tools / Opties / Overige / Journaal productievoorbereiding". Wanneer deze optie is ingesteld op ASK, zal de keuze van het journaal worden voorgesteld aan de gebruiker bij de herbevoorrading. Het journaal "ordervoorbereiding" wordt gedefinieerd in "Tools / Opties / Overige / Journaal ordervoorbereiding". Wanneer deze optie is ingesteld op ASK, zal de keuze van het journaal worden voorgesteld aan de gebruiker bij de herbevoorrading.