U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Onmogelijk om een constraint toe te voegen bij het verifiëren van de BTW-nummers

0000002711     -      20-10-2017

De structuur controle van de SQL gegevensdatabank van Mercator, in de geavanceerde tools, laten toe om een constraint te installeren op de geldigheid van een BTW-nummer in de verschillende informatiebestanden, deze kan volgende foutmelding geven:

The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CHECK_CLI_C_NUM_TVA_VALID". The conflict occurred in database "MERCATORTEST", table "dbo.CLI", column 'C_NUM_TVA'.

  • CLI.C_NUM_TVA
  • FOU.F_NUM_TVA
  • XLEAD.X_NUM_TVA
  • ...

Deze voorbeelden zijn hieronder gegeven voor de tabel Klanten. Ze kunnen eenvoudig overgenomen worden in andere informatiebestanden.

Deze query geeft alle entries met een BTW-nummer dat niet geldig is.

 

select c_id,c_nom,c_num_tva from CLI where not ((c_num_tva='') or (dbo.CHECK_NUM_TVA(c_num_tva)=1))

 

Deze gegevens kunnen eenvoudig gefilterd worden door een filter te plaatsen in het informatiebestand:

 

not ((c_num_tva='') or (dbo.CHECK_NUM_TVA(c_num_tva)=1))

 


Sleutelwoorden: structuur verifiëren