U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Sommige bestemmelingen kunnen de PDF-bijlagen bij de door Mercator verzonden berichten niet lezen: configuratie Exchange

0000001079     -      14-03-2011

In bepaalde omstandigheden blijkt dat sommige bestemmelingen de PDF-bijlagen bij de door Mercator verzonden berichten niet kunnen lezen (het bericht bevat WINMAIL.DAT in plaats van het PDF-bestand).

Dit probleem wordt niet door Mercator zelf veroorzaakt, maar door de codering van de bijlagen die wordt uitgevoerd door de berichtenserver. In dit geval werden de problemen vastgesteld bij MS Exchange.

Het ziet ernaar uit dat dit probleem te wijten is aan het contenttype van het MIME-formaat dat voor de pdf wordt gebruikt: het formaat Content-Type:application/octet-stream wordt verkeerdelijk gebruikt in de plaats van Content-Type: application/pdf.

Dit probleem stelt zich als een mail wordt verzonden in het formaat RTF Microsoft. Bijgevolg moet het gebruik van dit formaat in de Exchange-server worden verboden. Daartoe wijzigt u de hieronder vermelde optie:

exchange


Hartelijk dank aan Philippe Debouche van Synergy Informatic die ons bijzonder professioneel heeft gedocumenteerd over dit probleem.