U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

AskRfs: een dialoogvenster weergeven met hierin de selectie van rayons, families en sub-families

0000002354     -      24-08-2016

Ziehier de C#-code die het mogelijk maakt om het vermelde dialoogvenster op te roepen.

Zoom
using (MercatorUi.Forms.Reporting.ReportingDialogs.AskRfs askRfs = new MercatorUi.Forms.Reporting.ReportingDialogs.AskRfs(false))
{
    askRfs.ShowDialog(MercatorUi.Globals.iw);
    if (askRfs.DialogResult == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
        MercatorUi.Dialogs.Stop(askRfs.Sql);
}

Indien men niet wenst om rayons-families-subfamilies tegelijk in te vullen, maar het elke keer apart wil invoeren, moet je de parameter true meegeven in AskRfs.

De property Sql van AskRfs bevat een SQL where-clause die overeenstemt met de keuze van de gebruiker. Ze kan gerecupereerd worden om gebruikt te worden in een SQL-query.


Wat is het equivalent in Aruba van volgend Legacy commando:

tmp_rfs=do_form('askrfs',.T.,.F.)

Zou u me de naam van de functie kunnen geven die me toelaat om het RFS_2 venster weer te geven en hiervan het resultaat terug te krijgen?