U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bericht bij het bewaren wat aangeeft dat het niet mogelijk zal zijn om het PDF-duplicaat te bewaren

0000002470     -      08-02-2021

Deze boodschap wordt gegeven door Mercator, omdat het zich in een situatie bevindt waarin het mogelijk is dat het PDF-duplicaat dat gegeneerd zal worden verloren gaat. Dit komt omdat het venster "Beheer - SQL-Bestanden - Data" geopend is op dit of op een ander toestel. Indien men bewaard in dit venster na het genereren van het duplicaat, zal dit verloren gaan als onbekend, en dus niet opgeslagen worden.

Dit bericht is dus niet gegeven indien Mercator weet dat hij het PDF-duplicaat moet plaatsen in de SQL-bestanden onder de map Data.

Om dit bericht te voorkomen, volstaat het om de optie "SQL Map <RepData\PDF verbergen" op JA te zetten. (FSQL_MKPDF) Inderdaad, in dit geval toont Mercator de duplicaten niet in venster "Beheer / SQL-bestanden / Data" en houdt dus geen rekening met de inhoud van de map PDF bij het bewaren. De bestanden die elders toegevoegd zijn in de map zullen genegeerd worden en zullen dus ook nooit verwijderd worden.


Bij het bewaren van een document uit het commercieel beheer, krijgen we van tijd tot tijd, deze boodschap die verhindert om op te slaan:

Het zal niet mogelijk zijn om het PDF-duplicaat te bewaren!

Waarom? Hoe deze blokkade voorkomen?