U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

CheckVatPort: naam en adres zonder hoofdletters en het adres op 1 lijn

0000002914     -      06-06-2019

Goeiedag,

CheckVatPort is een service die onafhankelijk is van Mercator (hangt af van de Europese Commissie), die op haar beurt afhankelijk is van ieder bestand van BTW-plichtigen in iedere lidstaat.
Wij hebben vastgesteld dat de informaties die zijn gekoppeld aan de Belgische nummers op dit ogenblik zonder gedwongen hoofdletters en dat er geen scheiding tussen de adreslijn enerzijds en het postnummer en de stad anderzijds meer is. Gezien dit laatste punt kan Mercator de verschillende zones waaruit het adres is samengesteld scheiden. Om u er van te vergewissen kan u trouwens manueel een Belgisch BTW-nummer en een Frans bij voorbeeld via http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html testen

De versie 10.5 (of later) werd aangepast opdat het scheiden op basis van de detectie van eerst 4 cijfers van de postcode , en vervolgens de spatie tussen de postcode en de stad gebeurt.

Betreft het “dwingen van hoofdletters”, is het mogelijk

  • Hetzij de optie “Anderen/Enkel hoofdletters” op JA te zetten
  • Hetzij deze customizer SigCli die het eventReadCheckVatPort beheert te plaatsen

Update van 9 mei 2019

Verbazend dat een scheidingsteken "ÿ" verschijnt vóór de postcode. De versie 10.5.27.40 van MercatorUi.dll houdt rekening met deze nieuwe situatie.


Goeiedag,
Bij het ingeven van een nieuwe klant via het BTW-nummer en daarna te klikken op CheckVatPort verschijnen de gegevens van de klant in kleine letters, terwijl dit voordien in hoofdletters gebeurde (hetgeen wij verkiezen wegens beter leesbaar).

Wij hebben ook vastgesteld dat de postcode + de naam van de stad niet in het juiste vak werden geplaatst. Deze informatie wordt na de naam en de naam van de straat gezet.