U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Datum en uur in het formaat jaar+uur+minuten...

0000002539     -      04-10-2015

DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmss", System.Globalization.DateTimeFormatInfo.InvariantInfo)
 Hallo, ik zou een functie nodig hebben zoals het type dat u gebruikt voor het genereren van de namen van de pdf-bestanden met in tekstformaat de numerieke waarden van de datum en het uur, om een unieke maar numerieke identificatiecode te genereren (bv. 20080915145328).