U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Datum van "Moment vastleggen"

0000002523     -      04-10-2015

In Aruba versie:

Zoom
if (MercatorUi.Globals.MomentFixed != DateTime.MinValue)
{
    // de gebruiker heeft "Moment Vastleggen" gëactiveerd
    DateTime moment_fixe = MercatorUi.Globals.MomentFixed;
}


Men weet wanneer het moment is vastgelegd dankzij :

MercatorUi.Globals.MomentFixed != DateTime.MinValue;
 Hallo,

Ik moet vanuit een module niet de actuele datum kunnen recupereren, maar wel de datum gedefinieerd in de optie "Moment vastleggen". Wat is de naam van deze datumvariabele die ik nodig heb om gegevens te kunnen exploiteren? Dank bij voorbaat.