U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een illustratie vanuit een SQL-bestand laden in een verslag

0000002233     -      26-12-2022

ImageLocation kan geen pad krijgen naar een SQL-bestand. Indien u de volgende code echter in het verslag gebruikt, dan zou het moeten werken:

Zoom
private void Picture1_BeforePrint(object sender, EventArgs e)
{
    byte[] bytes = MercatorApi.Api.SqlFileToBytes("<MainDir\\my_picture.jpg");
    if (bytes != null)
        Picture1.Image = MercatorApi.Api.BytesToImage(bytes);
}

 


 

Hallo,
 
Ik probeer tevergeefs om het logo vanuit een SQL-bestand in de betalingsherinneringen te plaatsen.

Ik heb het JPG-logo in de SQL-directory geplaatst: PRINCIPAL.

In het rapport voeg ik in de methode Picture1_BeforePrint() de volgende verschillende codes in om mijn logo weer te geven:

  • Picture1.ImageLocation =  (( String )Report.GetParameterValue("MainDir")) + \\my_picture.jpg"; 
  • Picture1.ImageLocation =  "<MainDir\\my_picture.jpg"; 
  • Picture1.ImageLocation = @"<MainDir\my_picture.jpg" ; 

Er wordt niks weergegeven, ook geen foutmelding.