U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Globale variabele voor de hoofddirectory van Mercator

0000002534     -      04-10-2015

MercatorUi.Globals.MainDir
 Hallo,

Ik had graag de naam geweten van de globale variabele die het "path" van de hoofddirectory van Mercator bevat.
Ik weet dat het path voor DATA rep_data is. Is het voor Mercator dan niet rep_merca?