U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

ID-beheer van informatiebestanden bij het importeren vanuit een bestand

0000002429     -      23-08-2016

In dit geval, moet men de customizer voor het ID-beheer aanvullen met de in geel gekleurde lijnen.

Zoom
public string NewSigId(string defaultNewId, DataRow dataSourceRow)
{
    DataSet ds = Api.Zselect(MercatorUi.Globals.RepData, "select isnull(max(s_id),'500000') from stock where (s_id>='500000') and (s_id<='599999')");
    if (ds == null)
        return "";
    Int64 new_s_id = 1 + Convert.ToInt64(ds.Tables[0].Rows[0][0]);
    if (dataSourceRow.Table.Columns.Contains("increment"))
        new_s_id += Convert.ToInt32(dataSourceRow["increment"]);
    return new_s_id.ToString();
}

Hallo,

Sinds ik gebruik maak van een customizer om mijn eigen ID's te maken(incrementeel) voor het artikelinformatiebestand, kan ik geen artikelen meer importeren vanuit een bestand.

Bedankt