U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Import aanvangsinventaris voor artikelen per lot

0000001683     -      16-12-2010

Als een artikel per lot is, moet id_lot in de geïmporteerde tabel:

  • ofwel null zijn,
  • of een id van een bestaand lot voor het bewuste artikel.Hallo,

Ik moet een inventaris uit een ander systeem overnemen. Is het mogelijk dat het beheer van de loten
de overname per lignes_d zoals vermeld op de site verhindert?

Welk alternatief is er, want ik voeg mijn bestand lignes_d toe, maar dit wordt niet overgenomen op
sql-niveau?