U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In een rapport, gegevens afdrukken in tabelformaat

0000003154     -      06-04-2023

Met Mercator 10.10 kunt u gegevens op een gestructureerde manier weergeven in de vorm van kolommen afgebakend door tabs en lijnen gescheiden door carriage return - line feed.

In de editor moet hiervoor het Table-object worden gebruikt. Deze tabel moet het vereiste aantal kolommen bevatten, maar slechts één rij. De grafische attributen van de cellen kunnen vrij worden ingesteld. 

De inhoud van de tabel kan worden doorgegeven via de eigenschap TabSeparatedContent.

Het is ook mogelijk de inhoud van de tabel te laden via een code:

Zoom
private void Table1_BeforePrint(object sender, EventArgs e)
{
    string memo = MercatorApi.Api.FileToStr(@"c:\test\TabSeparatedContent.txt");
    Table1.FillWithTabSeparatedContent(memo);
}

 

Dit geeft dit resultaat:

tabseparatedcontent

 Te laden : 0000003154.zip (0 Kb - 04-04-2023)