U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In het afdrukvoorbeeld van een rapport over een wijzigen-knop beschikken

0000002215     -      04-10-2015

Standaard is deze knop niet toegankelijk aangezien dit een groot risico vormt: een gebruiker die een balans, een factuur, ... weergeeft kan de bedragen naar wens wijzigen zonder dat hij of zij daar eigenlijk het recht toe heeft.

Het is echter wel mogelijk om dit op niveau van het rapport zelf te wijzigen.

  • In het event StartReport van de knoop rapport, vermeldt u: StartReport
  • In de code C# van dit rapport plakt u de onderstaande code
Zoom
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.Data;
using FastReport;
using FastReport.Data;
using FastReport.Dialog;
using FastReport.Barcode;
using FastReport.Table;
using FastReport.Utils;

namespace FastReport
{
    public class ReportScript
    {

        private void StartReport(object sender, EventArgs e)
        {
            FastReport.Report report = (FastReport.Report)sender;
            report.PreviewChanged += new EventHandler(report_PreviewChanged);
        }

        void report_PreviewChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            FastReport.Report report = (FastReport.Report)sender;
            if (report.Preview != null)
                report.Preview.Buttons |= PreviewButtons.Edit;
        }

    }
}

 


 

Het rapporteringsprogramma biedt tal van mogelijkheden.
Met 'tekst wijzigen' in afdrukvoorbeeld kunnen kleine wijzigingen aan het document worden gedaan.

edit_button


Ik heb echter gemerkt dat dit icoontje niet wordt weergegeven wanneer het in het document zelf wordt weergegeven.
Is het mogelijk om ook op die plaats over die functie te beschikken?