U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Koppeling met Outlook : waarde kan niet null zijn

0000002804     -      16-12-2021

Hallo,

1) Komt het probleem voor op meerdere computers of op slechts één computer? Als deze fout tot nu toe slecht op één computer verschijnt, test dit dan op meerdere computers. Als het probleem alleen op één computer verschijnt, dan laat deze computer de koppeling tussen Mercator en Outlook niet goed werken. Bekijk de algemene installatie van deze pc.

2) Welke versie van Outlook gebruik je? Werk indien nodig bij naar een ondersteunde versie van Outlook.

3) Blijft het probleem bestaan als we de OLE-installatie van Office repareren? Dit kan je doen door naar "Programma's en onderdelen" te gaan, Office te zoeken. Daarna wijzigen te kiezen en vervolgens een offline herstelling uit te voeren. In veel vergelijkbare gevallen lost deze procedure het probleem op.

4) Kan je de Outlook-instellingen controleren: Bestand / Opties / Vertrouwenscentrum / Vertrouwenscentrum-instellingen / Programmatoegang. Welke optie is bij Outlook aangevinkt? Wat is de status van het antivirusprogramma?

5) Blijft het probleem bestaan als de antivirus tijdelijk is uitgeschakeld? Controleer indien nodig de antivirusconfiguratie.


We komen deze fout tegen tijdens het koppelen met Outlook :

Koppeling met Outlook: Outlook.Applicatie
Waarde kan niet null zijn
Parameternaam: type